Kontakt

Hodiny prebiehajú online, alebo podľa dohovoru. Dĺžka rozhovoru je 60 minút. Na hodinu je dobré prísť s témou, ktorú chcete preberať. Počet sedení závisí od témy, ktorú si prinášate.

Ak si nie ste istí, či ste správne, ponúkam úvodné stretnutie zdarma. 

Pre ďalšie info napis@zuzanohalova.help

Súhlas so spracovaním osobných údajov