koučing smerom ku želanej zmene

Nedarí sa vám v práci, v živote, vo vzťahoch tak, ako by ste chceli? Potrebujete urobiť rozhodnutie, niečo premyslieť, alebo zmeniť? Alebo len chcete urobiť niečo pre svoje mentálne zdravie?

Prostredníctvom rozhovoru sa na vaše myšlienky pozrieme z rôznych perspektív. Cez myšlienkovú mapu si vyskúšate brainstorming samého so sebou. Budeme hľadať vaše zdroje, hýbať s presvedčeniami a pomenúvať veci tak, aby vám dávali odpovede a aby ste robili rozhodnutia, s ktorými budete spokojní. Poskytnem vám bezpečnosť a podporu, ktorú na to potrebujete a budem vašim fanúšikom.