Naša tendencia vidieť materstvo ako dokonalý stav a matky ako dokonalé bytosti, ktoré sa vedia postarať o svoje deti v každej situácii sa objavuje v rôznych formách. Napríklad v obrazoch žien v médiách, ale aj v medziľudských vzťahoch. Ale čo ak obrázky z časopisov o materstve zrazu nekorešpondujú s realitou matky?

Toto idealizované chápanie materstva môže byť pre samotné matky aj pre ostatných ľudí nebezpečenstvom.

Tlačíme tak nevedome na matky, aby boli dokonalé, ba čo viac, najlepšie. Matky tak môžu cítiť vlastnú neistotu a nedostatočnosť, keďže ich skutočné skúsenosti s materstvom nie sú v súlade s ideálom, ktorý sa im predstavuje. Naviac ich to môže podporovať v súťaživosti s ostatnými matkami.

Idealizácia  materstva môže mať negatívny vplyv na ostatné rodičovské roly, ako napríklad otcovstvo, či roly iných príbuzných. Tieto sú taktiež dôležité pre zdravý vývoj dieťaťa. Vytváranie tlaku na matky môže tiež viesť k tomu, že sa cítia izolované a odcudzené od ostatných rodičov, ale aj tých, ktorí deti nemajú.

Materstvo nie je dokonalé a aj matky sme len ľudia s vlastnými limitmi a nedostatkami.

Poskytnime preto matkám podporu a uznanie za ich úsilie a snahu, nie výsledok. Neklaďme na ne neprirodzený tlak a nedávajme im vlastné predstavy o tom, čo by mali byť a ako matky robiť.

Všetky rodičovské roly sú dôležité a nakoniec všetky ľudské bytosti máme svoje nedostatky ale aj silné stránky. Ak toto pochopíme, môžeme vytvoriť zdravšie a skutočnejšie chápanie materstva a rodičovstva.