Poslúchal si?

Predstavte si, že by ste si prišli po svojho seniora do denného stacionára a spýtali by ste sa ho:...