Žijeme vo svete zmien, výziev a stresu a aj naše deti v ňom žijú. Pre tých, ktorí sa radi opierajú o istoty, zmena je jedna z nich.

Lenže ako naučiť deti, ako sa vyrovnať s ťažkosťami a budovať odolnosť voči životným situáciám? Pretože emocionálna a psychická odolnosť umožňuje deťom lepšie zvládať nepriaznivé udalosti, riešiť problémy, budovať sebavedomie a stať s silnými.

Ako teda môžeme vychovať odolné dieťa?

  1. Vzor pozitívneho správania: Deti sa veľmi rýchlo učia z toho, čo vidia. Buďme pre svoje dieťa vzorom pozitívneho a konštruktívneho správania. Ukážme im, ako riešiť konflikty, zvládať stres a nájsť riešenia v ťažkých situáciách. Všetky tie činnosti, ktoré robíme, nálada akú máme, dotyky akými sa dotýkame, tón hlasu naše deti ovplyvňujú a takto sa im učia.
  2. Podporujme riešenie problémov: Naučme svoje deti, ako sa efektívne vyrovnávať s problémami. Namiesto toho, aby sme riešili problémy za nich, pýtajme sa ich na ich myšlienky, nápady a riešenie. Podporujeme tým kritické myslenie a schopnosť hľadať spôsoby ako prekonať prekážky.
  3. Učme deti vytrvalosti: Povzbudzujme deti, aby si stanovili ciele a pracovali na ich dosiahnutí. Naučme ich, že úspech nie je vždy okamžitý a že niekedy sa musíme venovať cieľu dlhodobo. Vytrvalosť je kľúčová pre rozvoj odolnosti voči sklamaniam a neúspechom.
  4. Podporujme empatiu: Učme deti prejavovať empatiu voči iným ľuďom. Keď sa dokážu vcítiť do pocitov druhých a porozumieť ich perspektíve, budú vedieť lepšie riešiť konflikty a budovať zdravé vzťahy.
  5. Učme deti regulácii emocií: Deti potrebujú vedieť, ako správne identifikovať a regulovať svoje emócie. Pomáhajme im nájsť zdravé spôsoby, ako sa vyrovnať so stresom a negatívnymi pocitmi, ako napríklad cvičenie, umenie, písanie denníka alebo hovorenie o svojich pocitoch.
  6. Podporujme samostatnosť: Postupne dávajme svojim deťom viac zodpovednosti a nezávislosti, čo im umožní rozvíjať svoju sebadôveru a schopnosť robiť vlastné rozhodnutia.
  7. Zvýraznime pozitíva: Naučme deti vidieť pozitíva aj v ťažkých situáciách. Pomáhajme im hľadať učenie sa z chýb a skúseností. Aj nevydarených.
  8. Komunikujme otvorene: Vytvorme si s deťmi otvorený a dôveryhodný vzťah, kde sa cíti komfortne hovoriť o svojich pocitoch a problémoch. Zabezpečme, aby vedeli, že môžu prísť s akýmkoľvek problémom a my sa im budeme venovať, nie bagatelizovať, či zosmiešňovať.
  9. Podporujme záujmy a vášne: Pomáhajme deťom nájsť aktivity a záujmy, ktoré ich napĺňajú, rozvíjajú a tešia. Aktivity, ktoré ich bavia, môžu zvýšiť ich sebavedomie a pozitívny pohľad na život.
  10. Buďme trpezliví: Budovanie odolnosti je proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť. Každé dieťa je iné a môže potrebovať rôzny čas na zvládnutie jednotlivých zručností.

Vychovať odolné dieťa je dlhodobý záväzok, na ktorý treba lásku, pozornosť a súlad medzi podporou a výzvami. Pomocou týchto kľúčových prístupov môžeme pomôcť svojmu dieťaťu rozvíjať schopnosť úspešne sa vyrovnať s rôznymi životnými situáciami.

„Dieťa sa nestáva odolné tým, že je vystavované stresu, ale naopak tým, že tak dlho ako potrebuje vyrastá v bezpečnom a rešpektom naplnenom prostredí“. Tento výrok som si požičala od Zdenky Šíp Stankovej a ja s ním na 100% súhlasím.