Možno sa aj vám stáva, že vášmu drobcovi dávate otázky, ale odpoveď nedostávate. Svoje otázky deťom strieľame do vzduchu a nápomocné nám nie sú. Verbalizujeme nevedomky to, čo vidíme bez toho, aby sme si uvedomili dôvod takéhoto správania nášho dieťaťa. Lenže deti do 6 rokov sa nachádzajú v ranej fáze vývoja. Ich mozog a kognitívne schopnosti ešte nie sú plne vyvinuté, čo môže obmedzovať ich schopnosť pochopiť a nasledovať inštrukcie. Takisto deti v tomto veku ešte nemajú úplne rozvinuté jazykové schopnosti, čo môže viesť k frustrácii, keď im nie je jasné, čo od nich dospelí očakávajú. Ak by dieťa vedelo verbalizovať svoje emócie, tak by pri lúčení povedalo napríklad: Chcem byť radšej s tebou ako v škôlke, doma sa s tebou cítim bezpečne.

Tu je zopár tipov ako preformulovať nevedomé otázky, ktoré dávame dieťaťu na prospešnejšiu validáciu správania.

  1. Ak dieťa plače pri lúčení

Namiesto: prečo plačeš?

Vidím, že si smutný.

  1. Ak dieťa nenasleduje váš pokyn

Namiesto: čo to robíš?

Chcel by si sa ešte hrať?

  1. Ak dieťa odvráva

Namiesto: Prečo si drzý?

Zdá sa mi, že sa ti nepáči, čo som ti povedala.

Deti do 6 rokov majú prirodzenú zvedavosť a záujmy, ktoré sa môžu líšiť od tých dospelých. Toto ich môže motivovať k ignorovaniu inštrukcií.

Trpezlivosť a vytrvalosť vo vytváraní pozitívneho prostredia pre deti, kde sa môžu cítiť bezpečne a podporované sú súčasťou výbavy zrelého rodiča.