Prišiel nám mail zo školy, že naše takmer metrák vážiace a takmer dospelé dieťa sa naháňa po školskom dvore so spolužiakom ako utrhnuté z reťaze. Polievajú sa fľašami s vodou a poliali aj pani profesorku. Chcela som napísať „konečne“.

Ale potom som text odpovede preformulovala.

Je koniec školského roka a prišli horúčavy, ktoré sú v neklimatizovaných priestoroch výzvou snáď pre každého. Známky sú uzatvorené a mohlo by sa zdať, že je čas tešiť sa. Má to však nejaký zádrhel a ja sa skúsim naň pozrieť.

Pozrime sa teda na to, čo je to vlastne adolescencia.

  1. Fáza prechodu medzi detstvom a dospelosťou.
  2. Obdobie, kedy sa mladí ľudia začínajú intenzívne zaoberať otázkami týkajúcimi sa svojej identity. Skúmajú svoje hodnoty, záujmy, vytvárajú si presvedčenia a hľadajú svoje miesto vo svete.
  3. Je často spojená s experimentovaním vo viacerých oblastiach života, ako sú vzťahy, štýl, záľuby, hudba a podobne. Mladí ľudia sa snažia objaviť a vyskúšať nové veci, aby lepšie pochopili samých seba.
  4. Časť života, kedy môže dôjsť k zvýšenému rizikovému správaniu. Mladí ľudia sa často vystavujú väčšiemu riziku pri experimentovaní s alkoholom, drogami, sexuálnym správaním a nebezpečnými aktivitami.
  5. Rovnako ako identita, aj vzťahy s rovesníkmi zohrávajú v adolescencii dôležitú úlohu. Mladí ľudia hľadajú priateľstvo a príslušnosť k rovesníckej skupine.
  6. Je často spojená s výkyvmi nálad a emocionálnou nestabilitou. Mladí ľudia môžu prežívať intenzívne emócie, ako sú smútok, hnev, radosť a zraniteľnosť. Tieto výkyvy nálad sú často spôsobené hormonálnymi zmenami a rýchlym vývinom mozgu.
  7. Obdobie, kedy mladí ľudia začínajú presadzovať svoju nezávislosť od rodičov a rodiny. Snažia sa získať väčšiu slobodu a samostatnosť pri rozhodovaní o svojom živote.

Premýšlam, kde sa stala chyba, že správanie typické pre tento vek nebolo prijaté. Chápem, že obavy pedagógov o bezpečnosť žiakov sú denne prítomné a v škole zlomená ruka je takmer vždy fraktúrou školského poriadku, aj to, že práca pedagóga je náročná.