Ak by existoval univerzálny strojca nášho šťastia, kto by to bol?

Mám podozrenie, že verejne činní ľudia to majú vo svojich profesiách o niečo ťažšie a je jedno, či ide o starostov, lekárov, predavačky, či učiteľov. O pracovníkoch call centier nehovoriac.

Dnes, keď už viem lepšie rozoznať, čo je „moje“ a čo nie, myslím na to úpenlivo v čakárni aj u mäsiara. Ako naposledy.

„Máte tu osu“, povedala zákazníčka vychádzajúca z mäsiarstva. Jednu z predavačiek to pobúrilo a keď pani odišla, začala to komentovať. Ak vychádzame z toho, že hmyz do mäsiarstva nepatrí, chápem zákazníčku. Ak ale z nás ide prijatie, ľudskosť a aj to, že nemáme nad všetkým na svete kontrolu a  keby sme aj prijali všetky protihmyzie opatrenia, rozumiem predavačke.

Často sa nám však stáva, že svoje starosti radšej prenesieme na inú hlavu. Starostovu, lekárovu, predavačkinu, či učiteľkinu.

Prenášanie svojich problémov na iných ľudí môže mať viacero dôvodov a tu sú niektoré z nich:

  1. Odmietanie zodpovednosti: Prenášanie problémov na iných môže byť spôsobom, ako sa vyhnúť zodpovednosti za vlastné činy alebo rozhodnutia. Môžeme sa tak cítiť menej vinní, pretože to vyzerá, že problém vznikol kvôli niekomu inému.
  2. Strach pred konfrontáciou: Riešenie problémov a konfrontácia so situáciou môžu byť nepríjemné alebo ťažké. Preto sa stáva, že svoje problémy prenášame na iných, aby sme sa vyhli nepríjemným rozhovorom alebo konfrontáciám.
  3. Projekcia: Projekcia je obranný mechanizmus, pri ktorom svoje negatívne emócie, myšlienky, alebo vlastnosti prisudzujeme iným ľuďom. Týmto spôsobom sa chránime pred konfrontáciou so sebou samými a prenášame svoje vnútorné problémy na iných.
  4. Získavanie sympatie: Keď sa sťažujeme na problémy a zároveň ukazujeme, ako nám iní ľudia spôsobujú problémy, môžeme získať sympatiu a podporu od ostatných. Tento spôsob môže byť taktikou na získanie pozornosti alebo súcitu.
  5. Nedostatok sebaúcty: Niektorí z nás môžu cítiť nedostatočnú sebaúctu, čo nás vedie k presvedčeniu, že sme vinní za všetky problémy. Preto môžeme prenášať zodpovednosť na iných, aby sme sa cítili sami lepšie.

 

✅Lenže prenášanie problémov na iných nemusí byť vždy zdravým spôsobom riešenia. Rozpoznávanie týchto vzorcov správania nám môže pomôcť lepšie porozumieť svojim emóciám. A tiež motivácii hľadať konštruktívne spôsoby, ako sa vyrovnať so svojimi problémami.

✅Ak by ste však chceli hľadať svojho strojcu šťastia, dnes už máme máme aj na túto cestu sprievodcov. Stačí len začať.