Roky som žila v mentálnom diskomforte a nevedela som to pomenovať. Moju nespokojnosť som demonštrovala navonok sťažovaním sa a kritikou kde sa dalo.

Aby som to presnejšie opísala, je to akoby ste boli zodpovedným rušňovodičom vlaku do Košíc a tam niekde v zadnom vozni sa zabáva a tancuje a k vám doliehajú len jemné otrasy basov a vy neviete čo to je.

Až kým nezastavíte v Margecanoch a neprejdete sa po peróne do toho vozňa pozrieť.

Moja nespokojnosť ma doslova paralyzovala, a vtedy som začala pátrať. Tam niekde som narazila na slovo „wellbeing“, ktoré mi už dlhšie ťukalo na dvere.

Trošku ma aj zamrzelo, že som ho neobjavila ja, ale tá radosť že to existuje prekonala moju samoľúbu myšlienku.

Blahobyt, tiež známy ako „wellbeing“.

Blahobyt, tiež známy ako „wellbeing“ alebo dobré podmienky na život je široko používaný pojem a vyjadruje celkový stav a kvalitu života jedinca a ja som na to musela prísť svojpomocne a empiricky. V oblastiach fyzického, psychického a sociálneho zdravia a zahŕňa aj jeho subjektívne pocity a spokojnosť so životom.

Fyzický aspekt blahobytu sa týka fyzického zdravia a stavu tela. Zahŕňa pravidelnú fyzickú aktivitu, vyváženú stravu, dostatok spánku a starostlivosť o telo.

Psychický aspekt blahobytu sa zameriava na psychické zdravie a duševnú pohodu. Sem patria emocionálna stabilita, schopnosť zvládať stres, pozitívne myslenie, radosť zo života ale aj sebavedomie.

Sociálny aspekt blahobytu zahŕňa kvalitu vzťahov a interakciu s ostatnými ľuďmi. Sem patria podpora a prítomnosť blízkych vzťahov, sociálne prepájanie sa, pocit súdržnosti aj spoločenská integrácia.

Blahobyt sa tiež týka životného prostredia, v ktorom žijeme. Bezpečné a podporujúce prostredie, dostupnosť zdrojov, prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a zamestnaniu môžu výrazne ovplyvniť celkový stav blahobytu.

Blahobyt je individuálny a každý človek si ho môže v istom zmysle definovať sám. To znamená, že každý môže mať svoje vlastné prioritné oblasti a ciele, ktoré považuje za dôležité pre svoj osobný blahobyt.

Okrem už spomenutých aspektov ovplyvňujúcich blahobyt sem patrí aj  finančná stabilita, kariérny rozvoj a vzdelanie. Jednotlivé aspekty sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú sa navzájom.

Pre dosiahnutie a udržanie blahobytu je dôležité venovať pozornosť spomínaným oblastiam a naučiť sa s nimi pracovať. Vyžaduje si to aktívnu starostlivosť a úsilie, definovanie vlastných cieľov a hodnôt.

Tak. A teraz späť do rušňa!